Celem II WARSZTATÓW GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ jest integracja przedstawicieli firm i instytucji naukowych związanych z geologią inżynierską. Warsztaty to dogodne miejsce do wymiany doświadczeń oraz prezentacji aktualnych informacji naukowych.


Tematyka:

 • I. Prawne aspekty dokumentowania geologiczno–inżynierskiego
 • II. Sondowanie statyczne – metody badań i interpretacja wyników
 • III. Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej


Informacje dotyczące pierwszej edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej, które odbyły się 15 kwietnia 2016 r. są dostępne na stronie www.wgi2016.agh.edu.plII Warsztaty Geologii Inżynierskiej podzielone są na dwie części:

6 kwietnia Warsztaty CPTU – część audytoryjna (9:00-13:00) oraz część warsztatowa (14:30-18:00)

7 kwietniaSesje plenarne II WGI (9:00-17:00; Pawilon A-0, I piętro, aula główna) oraz Panel wystawowy firm – Pawilon A-0, I piętro

Program ramowy II Warsztatów Geologii Inżynierskiej

 • 6 kwietnia (czwartek)

  WARSZTATY CPTU


  we współpracy z:


  Część I

  Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Al. A. Mickiewicza 30, Pawilon A-0, II piętro, sala 213


  Rejestracja uczestników

  8:45

  Rejestracja uczestników

 • Warsztaty CPTU: Część audytoryjna

  9:00

  Badania podłoża gruntowego sondą statyczną. Sprzęt, jakość, interpretacja
  Bartłomiej Czado (BAARS, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigodnia w Krośnie)
  13:00 - 14:30
  Przerwa obiadowa

 • Część II

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
  ul. Balicka 253


  Warsztaty CPTU: Część warsztatowa

  14:30

  Warsztaty terenowe z badań sondą statyczną CPTU
  Paweł Jóźwiak (BAARS)  • 7 kwietnia (piątek)


   Sesje plenarne II WGI

   Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
   Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
   Al. A. Mickiewicza 30, Pawilon A-0, I piętro, Aula główna   Rejestracja uczestników

   8:30

   Rejestracja uczestników

  • Rozpoczęcie sesji plenarnych

   9:00

   Wystąpienie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza Wystąpienie Kierownika Katdery Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej - dr hab. inż. Adama Postawy Wystąpienie Zastępcy dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska - Marcina Mazurowskiego Wystąpienie Prezesa Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska - dr hab. Marka Tarnawskiego Wystąpienie Zastępcy dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB ds. służby geologicznej - dr Edyty Majer Wystąpienie Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki - dr inż. Andrzeja Gruchota Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego - mgr inż. Jacka Stanisza

  • SESJA III: PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

   15:00

   15:00 - 15:15
   Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie
   Edyta Majer (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)
   15:15 - 15:30
   SEISMOBILE - Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych
   Anna Kubańska (Centrum Transferu Technologii EMAG)
   15:30 - 15:45
   Levee Health Monitoring w systemie ochrony przeciwpowodziowej
   Aleksandra Borecka (Akademia Górniczo-Hutnicza)
   15:45 - 16:00
   LandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi
   Janusz Mirek (Instytut Geofizyki PAN), Jacek Stanisz, Robert Kaczmarczyk, Paweł Ćwiąkała (Akademia Górniczo-Hutnicza)
   16:00 - 16:15
   Metody monitorowania stosowane na osuwiskach karpackich przez Państwową Służbę Geologiczną
   Andrzej Michalski, Bartłomiej Warmuz (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)
   16:15 - 16:30
   Głębokości występowania powierzchni poślizgu terenów osuwiskowych w świetle wierceń i pomiarów inklinometrycznych
   Jarosław Kos (Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie)
   16:30 - 16:45
   Badania wpływu pełzania gruntu na wytrzymałość iłu neogeńskiego w zróżnicowanych warunkach trójosiowego obciążenia z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej
   Łukasz Kaczmarek, Paweł Dobak (Uniwersytet Warszawski)
   16:45 - 17:00
   Dokumentacja geologiczno-inżynierska na terenach szkód górniczych. Problematyka wyboru metody rozpoznania stanu górotworu
   Hanna Bukowy-Olejnik (Geosolum H. Bukowy-Olejnik, D. Sowiński)

  • SESJA I: PRAWNE ASPEKTY DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

   9:30

   09:30 - 9:50
   Działania Ministerstwa Środowiska dotyczące geologii, w szczególności geologii inżynierskiej
   Marcin Mazurowski (Ministerstwo Środowiska)
   09:50 - 10:10
   Propozycja optymalizacji przepisów dotyczących badań i oceny podłoża budowli
   Marek Tarnawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
   10:15 - 10:35
   Stopień skomplikowania warunków gruntowych - zagadnienia prawne w praktyce
   Tomasz Bardel ("Geogrunt" PPUP)
   10:40 - 11:00
   Aspkety prawne projektowania robót geologicznych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
   Łukasz Drabik, Piotr Różański (Pracownia Geologiczno-Inżynierska)
   11:05 - 11:20
   Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu przestrzenią podziemną miast
   Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)
   11:20 – 11:45
   Przerwa kawowa

  • SESJA II: SONDOWANIE STATYCZNE - METODY BADAŃ I INTERPRETACJA WYNIKÓW

   11:45

   11:45 - 12:00
   Wpływ weryfikacji założeń i obliczeń geotechnicznych na proces realizacji budowy dróg
   Maciej Mokrzewski (Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA)
   12:00 - 12:20
   Współczesne tendencje w rozwoju badań pnenetracji statycznej
   Jędrzej Wierzbicki (Uniwersystet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
   12:25 - 12:40
   Ocena i weryfikacja ciężaru objętościowego gruntu wyznaczonego na podstawie badań SCPTU
   Irena Bagińska (Politechnika Wrocławska)
   12:45 - 13:05
   Sondowania RCPTU i BAT w praktyce geotechnicznej
   Zdzisław Skutnik, Mariusz Lech, Marek Bajda (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
   13:10 - 13:30
   Moduł wideo sondy CPT (Videocone) i jego wykorzystanie w interpretacji wyników sondowań
   Bartłomiej Czado (BAARS, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)
   13:30 - 15:00
   Przerwa obiadowa

  • Zakończenie sesji plenarnych

   17:00

   Zakończenie sesji plenarnych

  • Spotkanie integracyjne

   18:00

   Spotkanie integracyjne II Warsztatów Geologii InżynierskiejWażne daty

od 15.02

Rejestracja uczestników oraz zgłoszenie referatów

20.03

Komunikat 3

Informacje ogólne

Informacje ogólne
Zakwaterowanie (informacje)

Patronat Honorowy


Komitety

 • Komitet Honorowy

   

  Prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA - JM Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Jacek MATYSZKIEWICZ - Dziekan Wydziału GGiOŚ Prof. dr hab. inż. Stanisław RYBICKI Dr hab. inż. Adam POSTAWA - Kierownik Katedry HiGI Dr hab. Marek TARNAWSKI - Prezes PKGIiŚ Prof. UW, dr hab. Paweł DOBAK Prof. IGSMiE PAN, dr hab. inż. Zenon PILECKI Prof. UAM, dr hab. Jędrzej WIERZBICKI Prof. AGH, dr hab. inż. Henryk WOŹNIAK Prof. UR, dr hab. inż. Eugeniusz ZAWISZA

 • Komitet Organizacyjny

   

  Mgr inż. Jacek STANISZ - Przewodniczący Inż. Jakub CZURCZAK - Z-ca przewodniczącego Inż. Paweł GRYZŁO - Sekretarz
  Mgr inż. Tomasz BARDEL Inż. Jacek DĄBROWSKI Dr inż. Andrzej GRUCHOT Dr inż. Janusz HERZIG Mgr Natalia JÓŹWIAK Dr inż. Robert KACZMARCZYK Dr inż. Piotr KROKOSZYŃSKI Mgr inż. Mateusz PTASZEK Inż. Jadwiga STAFIN Mgr inż. Anna ZIOBRO-TOMCZYK
  Komitet pomocniczy Bartłomiej CZECH Joanna DŁUGOSZ Joanna FYDA Maciej HAYDER Aleksandra IDZIK Kamila KUCHTA Marta KUMOROWSKA Piotr MADEŁA Łukasz MAJKUT Błażej MYKA Patrycja MYTNIK Piotr RAKIEJ Ada ROMANOWICZ Bartłomiej STOKŁOSA Krzysztof WALKOWIAK Monika WIDELSKA


Nasi Partnerzy

Partnerzy Generalni

Partnerzy Główni

Partnerzy


Patronat medialny

Rejestracja uczestnikówSzanowni Państwo !

Zakończono rejestrację uczestników

Galeria
Biuro II WGI

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Pawilon A-0
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 KRAKÓW
pokój 05
mgr inż. Jacek Stanisz

mail: warsz-gi@agh.edu.pl
strona : www.warsztatygi.agh.edu.pl


Organizatorzy